Afdelinger

1.afdeling –  Tokkekøb Hegn – d. 7. august 2013 kl. 18:00

2. afdeling – Slagslunde Skov –  d. 21. august 2013 kl. 18:00

3. afdeling – Tisvilde Hegn –  d. 4. september 2013 kl. 18:00

4. afdeling – Hareskoven d. 15 september 2013 kl. 10:00